• Τηλ: 2241077656
  • info@itstudies.gr
e-learning

e-Learning

Η εφαρμογή e-learning των εφήβων-ενηλίκων είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή με διαδραστικά (interactive) μαθήματα. Καλύπτει τα αντικείμενα Βασικές Έννοιες Πληροφορικής, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet Explorer, Outlook. Κάθε πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε ενότητες/κεφάλαια και συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ασκήσεις. Στο τέλος κάθε προγράμματος υπάρχει και ένα τελικό τεστ που καλύπτει όλη την ύλη.

Η εκμάθηση των προγραμμάτων αυτών γίνεται με ή χωρίς την παρουσία καθηγητή. Η παρακολούθηση των on-line μαθημάτων μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Προσφέρει

  • Ασκήσεις και final test για κάθε ενότητα
  • Απεριόριστη επανάληψη
  • Αναπλήρωση χαμένων μαθημάτων
  • Εποπτεία της προόδου σας μέσω υπολογιστή ανά πάσα στιγμή

Περισσότερες Πληροφορίες