• Τηλ: 2241077656
  • info@itstudies.gr
Cyber Security

Ethical Hacking and Security: Begin with basics

Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 24 ωρών, θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες ανεξαρτήτως ηλικίας να γνωρίσουν τον κόσμο της ασφάλειας και να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση για το τι μπορεί να κάνει ένας Ethical Hacker.

Προαπαιτούμενα: Βασικές Γνώσεις Υπολογιστή

Περισσότερες Πληροφορίες