• Τηλ: 2241077656
  • info@itstudies.gr
Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ

Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες βασικού επιπέδου.

Το συγκεκριμένο επίπεδο αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ικανοποιητικού χειρισμού των εφαρμογών γραφείου, ώστε να είναι παραγωγικός στο σύγχρονο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις σε 3 (Επεξεργασία Κειμένου – Microsoft Word, Υπολογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Internet & Microsoft Outlook) ή σε 6 θεματικές ενότητες (Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων – Microsoft Windows, Επεξεργασία Κειμένου – Microsoft Word, Υπολογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Internet & Microsoft Outlook, Παρουσιάσεις – Microsoft PowerPoint, Βάσεις Δεδομένων – Microsoft Access) αποκτούν πτυχίο που είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) για πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο, καθώς και για μετατάξεις.

Απευθύνεται

  • Σε όσους θέλουν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του δημοσίου.
  • Σε ανέργους που θέλουν να ενισχύουν το βιογραφικό τους.
  • Σε φοιτητές
  • Σε εργαζόμενους που επιθυμούν να ενισχύσουν τα προσόντα τους.

Περισσότερες Πληροφορίες