• Τηλ: 2241077656
  • info@itstudies.gr
Προγραμματισμός

Προγραμματισμός C, C++, Java

Η C και η C++ είναι οι βασικότερες γλώσσες προγραμματισμού, στην επιστήμη της πληροφορικής. Αποτελούν την βάση για μια σειρά άλλων γλωσσών C μορφής όπως η JAVA, η PHP κ.α. Επίσης με την C++ έχουν γραφεί τα πιο σύγχρονα περιβάλλοντα λογισμικού από άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python.

Στο πρόγραμμα C/C++ & Java διδάσκονται οι βασικές ένοιες του προγραμματισμού, ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, οι βασικές αλγοριθμικές δομές, δομές δεδομένων, πίνακες, δείκτες και τελικά η δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών.

Γλώσσες Προγραμματισμού

  • C
  • C++
  • Java

Περισσότερες Πληροφορίες