• Τηλ: 2241077656
  • info@itstudies.gr
Image

Web Design

Σήμερα η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε WEB αποτελεί την πρώτη σε ζήτηση θέση εργασίας στον κόσμο.

Το πρόγραμμα Web Design & Developing έχει στόχο την εκπαίδευση στελεχών υψηλού επιπέδου για την δημιουργία επαγγελματικών ιστοσελίδων και εφαρμογών. Ο εκπαιδευόμενος θα καταρτιστεί σε βάθος στην ανάλυση, υλοποίηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων, στα πιο σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα σχετικά με το διαδίκτυο καθώς και στην διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης σύγχρονων επαγγελματικών ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών.

Αντικείμενα Εκπαίδευσης

  • Joomla
  • Wordpress
  • Adobe Muse
  • HTML
  • CSS
  • PHP

Περισσότερες Πληροφορίες